Mariken

Na mijn opleidingen Orthopedagogiek en Onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht heb ik 12 jaar met veel plezier gewerkt als onderwijsadviseur bij Fontys Fydes. Vanuit de wens om een bijdrage te leveren aan passend onderwijs begeleidde ik leerkrachten, intern begeleiders, schoolleiders, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden bij vraagstukken en behoeften rondom leerlingenzorg, schoolontwikkeling en onderwijsinnovatie.

In 2011 stapte ik over naar het hoger beroepsonderwijs. Ik wilde me meer inzetten voor de ontwikkeling van toekomstige leerkrachten. Als docent Pedagogiek/Psychologie/Onderwijskunde ben ik verbonden aan Fontys Hogeschool Kind en Educatie, opleiding Pabo Den Bosch. In nauwe samenwerking met Lorijn ontwikkel ik onderwijsaanbod voor studenten en begeleid ik hen in hun studieloopbaan.

De ontwikkeling van het lerende kind heeft me altijd geboeid en gedreven. De verschillende rollen en invalshoeken die mijn loopbaan kenmerken, bieden mooie kansen om een waardevolle bijdrage te leveren aan het onderwijs.

Net als Lorijn heb ik maar een ding voor ogen: kwalitatief goed onderwijs voor ieder kind. Samen hebben we veel succesvolle projecten afgerond. We vullen elkaar goed aan, vanuit onze onderwijservaring en persoonlijk. Met onderwijsadviesbureau Muuttaa wil ik écht wat veranderen in de wereld van onderwijs.

Zet 'muuttaa' in gang!

Wilt u samen met een energiek, ondernemend team de uitdaging aangaan om samen het onderwijs te verbeteren, aan te scherpen en door te ontwikkelen? Bel of mail ons gerust voor een oriënterend gesprek.

Muuttaa

Lorijn
0
6-43036105
lorijn@muuttaa.nl

Mariken
06-47404561
mariken@muuttaa.nl