Wat we voor u kunnen betekenen

Verander duurzaam

Muuttaa is het Finse woord voor verandering. Het Finse onderwijs is toonaangevend als het gaat om kwalitatief leren. Met veel aandacht voor creativiteit, gepersonaliseerd leren, keuzevrijheid en autonomie voor het kind. Dat heeft succes! Geïnspireerd door dit gedachtegoed zijn we Muuttaa gestart. En willen we Nederlandse scholen meer Fins maken. Het aanbod nog beter afstemmen op de behoeften van het lerende en zich ontwikkelende kind. Om zo die verandering in te zetten. 

Kwalitatief goed onderwijs is essentieel voor de cognitieve vaardigheden en zelfontplooiing van kinderen. Daarom werkt Muuttaa met leerkrachten, schoolleiders en besturen aan een duurzame verbetering in het primair onderwijs. Geen waan van de dag-ideeën. Of overgewaaide hypes. Maar een structurele verbetering van en beweging in het basisonderwijs ten behoeve van het lerende kind.

Verander door coaching
Muuttaa biedt doortastende begeleiding in teamverband of individueel, gebaseerd op ondersteuningsbehoeften van onderwijsprofessionals. Zoals meesterschap en vakmanschap. We werken ontwikkelingsgericht en vanuit authentieke interesse.

Verander door scholing
Muuttaa biedt professionele scholing en training die inspelen op actuele en relevante onderwijsthema’s. Vanuit de vragen die u als opdrachtgever heeft. En bouwend op al het goede dat al gedaan wordt.

Verander beleid
Muuttaa biedt daadkrachtige ondersteuning bij het vormgeven van (strategisch) beleid. Samen met u als opdrachtgever maken we de vertaalslag naar de operationalisering van dat beleid in de praktijk.

Verander zorg voor de leerling
Muuttaa helpt het onderwijs af te stemmen op de behoeften van leerlingen en geeft vorm aan de structuur van leerlingenzorg. In teamverband of individueel. Dit doen we vanuit een optimistisch kindbeeld en een duidelijke visie op onderwijs.

Zet 'muuttaa' in gang!

Wilt u samen met een energiek, ondernemend team de uitdaging aangaan om samen het onderwijs te verbeteren, aan te scherpen en door te ontwikkelen? Bel of mail ons gerust voor een oriënterend gesprek.

Muuttaa

Lorijn
0
6-43036105
lorijn@muuttaa.nl

Mariken
06-47404561
mariken@muuttaa.nl